Instrukcja pierwszego logowania do Dziennika - Zakładanie konta

Instrukcja rozpoczęcia pracy z aplikacją na telefon

Film pokazujący procedurę pierwszego logowania: KLIKNIJ

©2020 by Szkoła Podstawowa nr 2 w Bełżycach im. Królowej Jadwigi. Stworzone przy pomocy Wix.com