Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz
1 klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkól podstawowych.

Dokumenty do pobrania

 Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zatrudnieniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Zarządzenie Burmistrza Bełżyc

Składanie dokumentów

Elektronicznie - na adres: zs2belzyce@wp.pl

Osobiście - W sekretariacie szkoły od Poniedziałku do Piątku w godz. 8-14

Listownie - przesyłając zgłoszenie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

ul. Tadeusza Kościuszki 148, 24-200 Bełżyce

* dokumenty składane elektronicznie muszą być czytelnie zeskanowane oraz ich oryginały trzeba donieść osobiście
w późniejszym terminie.

©2020 by Szkoła Podstawowa nr 2 w Bełżycach im. Królowej Jadwigi. Stworzone przy pomocy Wix.com