Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz
1 klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

rekru 2122.png

Kolorowe sale i pedagodzy z głowami pełnymi pomysłów czekają na dzieci. Dysponujemy wolnymi miejscami we wszystkich grupach wiekowych .

 Wszystkie oddziały pracują w godzinach  od 6.00 do 17.00.

 Istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków.

Naszym priorytetem jest zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju odpowiednio do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz edukacji na wysokim poziomie  . Zapewniamy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki w atmosferze ciepła         i akceptacji każdego dziecka.  W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: rytmika , j. angielski, religia . Prowadzimy naukę czytania metodą krakowską. Kreatywne spędzanie czasu jest bardzo ważne. Liczne wyjścia , wyjazdy , wycieczki , udział w projektach i konkursach , zapraszanie gości stanowią podstawę naszej pracy.

Dzieci mają możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów w zakresie :

  • pedagogiki,

  • terapii pedagogicznej ( dysleksja , dysgrafia , dysortografia)

  • wczesnego wspomagania

  • terapii logopedycznej

  • rewalidacji , pedagogiki specjalnej,

  • fizjoterapii

  • surdopedagogiki

  • wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( autyzm , zespół Aspergera).

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

PRZEDSZKOLE REKRUTACJA.PNG

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkól podstawowych.

1 KLASA REKRUTACJA.PNG
Dokumenty do pobrania

 Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zatrudnieniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Zarządzenie Burmistrza Bełżyc

Składanie dokumentów

Elektronicznie - na adres: zs2belzyce@wp.pl

Osobiście - W sekretariacie szkoły od Poniedziałku do Piątku w godz. 8-14

Listownie - przesyłając zgłoszenie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

ul. Tadeusza Kościuszki 148, 24-200 Bełżyce

* dokumenty składane elektronicznie muszą być czytelnie zeskanowane oraz ich oryginały trzeba donieść osobiście
w późniejszym terminie.

Aktualizacja: 26.03.2021r. 

Wyniki rekrutacji (zakwalifikowani do przyjęcia)

Aktualizacja 09.04.2021r.

Wyniki rekrutacji (Lista przyjętych)

Informujemy że, szkoła posiada jeszcze 16 wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym

 

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 12.04.2021r. do 16.04.2021r.